Heads of Study Programmes

Heads of Law Studies

professor Piotr Girdwoyń

Office Hour:

 • Monday from 1.00 p.m. to 2.00 p.m.
 • Wednesday from 4.00 p.m. to 5.00 p.m.

Head of Administration Studies

professor Małgorzata Korzycka-Iwanow

Head of Ph.D Studies

professor Michał Romanowski

Head's of Postgraduate Studies

 • professor Jacek Jagielski - Postgraduate Studies of Administration
 • professor Witold Modzelewski - Postgraduate Studies of Taxes and Tax Law
 • Anna Zawidzka, Ph.D - Postgraduate Studies of European Law
 • professor Eleonora Zielińska - Postgraduate Studies of Medical Law, Law and Bioethics
 • Katarzyna Myszona-Kostrzewa, Ph.D - Postgraduate Studies of International Law
 • Łukasz Pisarczyk, Ph.D - Postgraduate Studies of Labour Law
 • professor Aleksander Chłopecki - Podyplomowe Studium Prawa Rynku Kapitałowego
 • Małgorzata Modrzejewska, Ph.D - Postgraduate Studies of Law of Companies
 • professor Inetta Jędrasik-Jankowska - Postgraduate Studies of Insurance Law
 • professor Monika Dąbrowska - Postgraduate Studie of Intellectual Ownership
 • Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Ph.D - Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej
 • Cezariusz Sońta, Ph.D - Podyplomowe Studium Problematyki Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu
 • professor Jan Szachułowicz, Podyplomowe Studium Rzeczoznawstwa, Pośrednictwa Obrotu Nieruchomościami i Zarządzania Nieruchomościami
 • professor Wojciech J. Kocot, Podyplomowe Studia Sądownictwa Arbitrażowego
 • Władysław T. Kulesza, Ph.D - Postgraduate Studies Legislative Issues
 • professor Andrzej Wach, Podyplomowe Studia Zamówień Publicznych
 • Michał Bitner, Ph.D - Podyplomowe Studium Zarządzania Projektami Finansowanymi ze Środków Unii Europejskiej