Institute of Administrative Law

Collegium Iuridicum III, room 1.11
Obozna 6, Street
00-927 Warsaw, Poland
tel. (+48 22) 55 24 324, (+48 22) 55 20 479
e-mail: inpa@wpia.uw.edu.pl

Director:
dr hab. Aleksandra Wiktorowska prof. UW

Vc-director:
dr Marek Waluga

Przewodniczący Rady Naukowej:
prof. dr hab. Marek Wierzbowski