Institute of the History of Law


Collegium Iuridicum I, room 26
Krakowskie Przedmieście 26/28, Street
00-927 Warsaw, Poland
tel./fax: (+48 22) 55 24 319; tel. (+48 22) 55 20 399
e-mail: ihp@wpia.uw.edu.pl , ihp@uw.edu.pl
http://www.ihp.wpia.uw.edu.pl

Monday-Friday: 9.00 - 16.00

Director:
dr hab. Andrzej Zakrzewski, prof. UW

Vc-director:
doc. dr Anna Rosner

Przewodniczący Rady Naukowej:
prof. dr hab. Marek Wąsowicz