Institute of Theory of State and Law


Collegium Iuridicum I, room 48
Krakowskie Przedmieście 26/28, Street
00-927 Warsaw, Poland
tel. (+48 22) 55 20 397 tel./fax. (+48 22) 55 24 316
e-mail: inopip@wpia.uw.edu.pl

Monaday - Friday: 9.00 - 16.00

Director:
prof. dr hab. Hubert Izdebski

Vc-director:
dr Zbigniew Cywiński

Przewodniczący Rady Naukowej:
prof.dr hab. Andrzej Malinowski