Institute of Civil Law


48 Solec Street
00-382, Warsaw, Poland
tel./fax: (+48/22) 55 243 20, (+48/22) 55 20 472

Monday - Friday: 9.00-15.00

Director:
prof. UW dr hab. Adam Brzozowski

Vc-director:
dr hab. Karol Weitz, prof. UW

Przewodniczący Rady Naukowej:

prof. dr hab. Tadeusz Ereciński