Institute of Criminal Law


Collegium Iuridicum I, room 9
Krakowskie Przedmieście 26/28, Street
00-927 Warsaw, Poland
tel./fax: (+48 22) 55 24 317, tel. (+48 22) 55 20 529
e-mail: ipk@wpia.uw.edu.pl

Monday - Friday: 8.30 - 15.00

Director:
prof. dr hab. Piotr Kruszyński

Vc-director
dr Maria Rogacka-Rzewnicka

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Prawa Karnego
prof. dr hab. Lech Gardocki

http://www.wpia.uw.edu.pl/kryminalistyka/