The Institute of International Law


Krakowskie Przedmieście 26/28, Street, room 4
00-927 Warsaw, Poland
tel./fax (+48 22) 826 46 88, tel. (+48 22) 55 20 265
e-mail: ipm@wpia.uw.edu.pl

Monday - Friday: 8.30 - 16.00

Director:
dr hab. Stefan Sawicki, prof. UW

Vc-director:
dr hab. Zdzisław Galicki, prof. UW

Przewodniczący Rady Naukowej:
dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska, prof. UW